Koszt leczenia

Standard Standart Plus Optimum
10 000 20 000 30 000

W przypadku zaistnienia w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na terytorium Republiki Białorusi nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem ochrony, w wyniku którego ubezpieczony musi być poddany leczeniu lub hospitalizacji, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa, do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie ubezpieczeniowej, koszty leczenia niezbędne, w opinii lekarza Centrum Pomocy, do doprowadzenia ubezpieczonego do stanu zdrowia umożliwiającego jego powrót lub transport do Polski.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty:

  • konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza zgodnie z dyspozycją Centrum Pomocy do miejsca zakwaterowania lub pobytu ubezpieczonego na terytorium Republiki Białorusi, gdy wymaga tego stan zdrowia ubezpieczonego,
  • badań i zabiegów ambulatoryjnych, płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych wykorzystanych podczas udzielenia pomocy medycznej i przepisanych przez lekarza, za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych,
  • pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego, odłożyć do czasu powrotu do kraju stałego zamieszkania; Centrum Pomocy dokonuje wyboru szpitala,
  • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych, wymagających niezbędnej, natychmiastowej pomocy lekarskiej lub gdy było ono niezbędne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości nie przekraczającej równowartości:
    • 80 w wariancie Standard
    • 100 w wariancie Standart Plus
    • 200 w wariancie Optimum

Serwis obsluguje

R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Polityka prywatnośći
Regulamin

Belarus insurance in Google Play
Belarus insurance on App Store